Rimaniamo in contatto

Dialetto

La forsa d’un varghèt. (La forza di un ramo nodoso)

Published

on

I m’ho sempar ciamà al parchè quand i son incassà e rabiént ‘mè ’n bìssa i m’esprimi in dialèt, e dèss che l’è lündas, i son mia stai ancura bon da smaltì al nervus.

L’ è da quand i s’ eri picinin che im rabàti cunt al dialètt; prima par capí cus i disevan i grand e i végg, dopu par cercá da parlal in manera da fass capí. A scrival g ha vursü un po püssè da temp.

Par un bèll toch acentà i lèttri ü e ö cunt i dü puntin in scima, l’è stai un gran turment.

Parchè, disumal tra da nün, al dialett l’è sempar a stai e sempar al sará una “gran bèla dona” che ti sè mai finí da cunuss.

Un quai vün al disa, cun un po’ da süperbia, che al nostar dialèt al riva dla visina Lumbardia e l’ è mis-cià cunt una quai parola piemuntesa; sarà anca véra, però metumas d’acordi neh, nün nuares al minga lumbard e al parèi türinés la druvuma gnanca suta turtüra!!

Ecco, se propi duvuma truvá una quai discendensa, alura son d’acordi cunt l’ avucat Giulio Carlo Genocchio, vün di püssè grand pueta nuares, quand al diseva che i rapresentuma una frangia dla civiltá ticinesa, indua al Tisìn, dai muntagni dl’ Ossola, passand in mèss al Lagh Magiùr par rivà fin in Lumlina, l’è lassá una testimuniansa che suma stai bon da cultivá e rendla ünica e nostra.

Ecco, sa scapa mia!! Nün, cume ‘l nostar dialett, i suma nè lumbard e forsi gnanca dal tüt piemuntes, i suma madumá e par furtüna Nuares.

E alura al dialètt al diventa al metar par misurá quantu l’ è lunga la memoria.

Sensa la memoria as va mia luntan, e i nuares, pruvincia cumpresa, gh’ hann una memoria d’elefant.

Ma dasiot dasiot anca Nuara la cambia sensa nacorgiàs che, un toch a la volta, la perda i só riferiment püssè impurtant: tüti cui post e cui robi che i hin vist passà interi generassion.

Cume, par esempi, i Circul, riferiment di rion e ritrov principal int i frassiòn, che fasevan anca da mangià, e propri grassie ai Circul la paniscia l’ è diventà un piatt d’ intenditur. E ‘dess, i circul, induva as giurava a “la rana” e cun i so camp dal giöch di boci, o ìn sará sü o ìn cambiá la manera da véss düert.

I risturant che i hin scrivü la storia gastrunomica da Nuara, cume al Caglieri e la Meridiana a Agugná sü l’ autostrá, l’usteria di Tri scalin, la Cá dl’ Emiliu a la Bicocca, al Toscano da via Dante, la Campagnola sül Curs Risurgiment, e chissá quanti altar, i hin lassà al post a cui robi par i giuvin come i “pab” e i bar induva as serva l’aperiscena.

Basta pensá a la paniscia, che tanti anni fa a Nuara gh’ era mia un böcc düert indua la cüsinavan mia, e dèss cui dü o tri post induva ch’ ìn bon da fala ancura, ognün la fa a la só manera, e un quai vün l’ è anca un po’ trop fora dla tradission.

Kebap e dla gran carnascia malsana, che i ciaman Hamburgher, ìn pià ‘l só post.

A gh è pü gnanca la nebbia; l’è sparí cume i rundanin a primavera, cusì dèss i stagiòn i hin diventà vüna ugual a l’altra.

A resta i riséri uguali a cume i eran prima…uguali a prima vista, peró!! Süi àrzan gh è gnanca pü una pübia a pagala un milion di végi liri, e manca cui bistiulín che i cumpagnavan da nott al sògn cunt al só vèrs e che i diserbant i hin eliminá sensa lassan pü tracia. E cun lur i hin sparí anca tüti cui prelibatèssi che cunt i rani i cunfessiunavan di piatt da restà stracüntà tantu evan bon:

fritá e rani, rani in ümid, rani ripieni e rani rustí…e una margherita da dü litar, che ti s’ evi mia cuntent fin a quand at mustrava mia ‘l cü.

Peró in mess a tüti sti ricord, che hin bon da fat gni al magón, agh n’ è vün che püssè di altar am fa bagná i öcc e che i senti al duvér da prutég ad ogni cust.

L’è una murusa, una dona, una mama che l’è cumincià a fa perd la testa e tremà cör e gambi, quand a Nuara la Cüpula l’era un quai ann che l’eva stai finí!!

L’era al milanövcentevott quand nasseva al “NOVARA CALCIO 1908” e, da ‘lura i l’uma sempar rispétà cume as ripèta la storia, l’ unùr e la nostra vita.

E anca se i robi ültimament i van mia trop par al vérs giüst, l’è ancura chí fresca e bèla ‘mè una rösa azzurra. 

Adèss im rivolgi sensa fala tantu lunga a la pruprietà, a la dirigensa, ai giügadùr e alenadùr: cerchì, tra tüti, da mia fala passì o pégiu murì, sta rösa, parchè cula che i gh avì in man l’è la nostra storia, sti bén alèrta parchè agh vöra un mument a cùrav dréra cunt un varghèt int i man par misürav al filòn dla schena, av la disa vün che  v’ ha sempar difendü anca quand tüt al mund intér av truvava da dì.

Salüt a tüti.

Forsa Nuara tüta la vita 

Nonnopipo

Novara perchè è la mia città, il Novara calcio perchè è la squadra della mia città, il dialetto perchè se il futuro è una porta il passato è la chiave per aprirla. Forsa Nuara tüta la vita.

Continua a leggere
Clicca per commentare

Lascia un commento

Dialetto

… e dopu al Nuara i Spinasc!

Published

on

I gh’ avevi si e no vott o növ ani,

che ‘l mé ziu, brancà sü la bicicleta,

insema al Tigliu, al Bertu e al Bursàn,

as partiva tüti insema dla piassèta

 

mì sètà sü la cana, ‘na biciclèta sgangherà

par andà a véd al Nuara as cumincia a pedalà

 

 Via Verbano tüt d’un fià, as pudeva mia fà tardi,

as dueva fà una sosta propi al circul Leonardi

 

quatar bicér e un po’ da grapa sgardiunà in pé al bancòn

un lèca lèca e una spümin l’era la mé cunsümassion

 

e par mia fà d’ intort arivà sül largh Buscaglia

un’ altra sosta al Matteotti e cusí nissün sa sbaglia

 

al Bursàn as na n’ acorgia: “fiöi cumincia la partida!!”

via da cursa all’Alcarotti rivà in temp l’era una sfida.

 

da luntàn as senta i vuss suma ancù rivà in ritard!!,

vün al vusa e as senta ben: “arbitro ti sé un gran bastard”

 

“Dai anduma fasuma in prèssa dam tre cürvi par piasé!!

al fiulìn al paga mia, l’è poch püssè che un magaté!!”

 

al Bertu e ‘l Tigliu i rampìgan sü cui ass da legn bagnà

mi al mè ziu e ‘l Bursan i suma dré la raminà

 

propi quand, porca la logia, al Nuara al ciapa un gol

e al Tato un aversári a la ciapa par al col

 

sü la cürva l’è ‘na ribulgia ghè pericul d’invasión

quand al Ricu cun un tiràsc, ‘nt la ret l’ infila al balón

 

forsa Nuara! forsa Ricu!! sta sü in pé va mia par tèra!!

se na fasuma ancura vün i vinciuma anca sta guèra.

 

Adess al Ricu la bala ‘nti pé al cura dricc par scriv la storia,

na salta vün … na salta dü ma ‘l tèrs a la ransa mè ‘na siloria

 

Stramassa al Ricu, la facia ‘nt la fanga, l ‘è par tèra cun unúr,

intant al “bastard e disunest” l’è sübià e ‘gh dà ‘l rigur

 

Salta in pé tüt l’Alcarotti e ‘l President, al Sciur Santin

al cura vers al Ricu Bramati e sü la frunt agh dá un basìn

 

sül dischèt al va al Giannini … eleganssa e sentiment

tüt la stadio al vusa “goool” l’è la fin d’un gran turment

 

La partida la finissa e dü a vün l’è ‘l risültà,

però adèss in biciclèta dasi dasi as turna a cà

 

Alura al Tigliu infurma i altar, che prima da turnà indré,

se is fermuma mia a la Crava da duman al cambia misté.

 

Par la granda caritá füssa mai sta roba brüta!

urdinuma una margherita e la spassuma fora tüta.

 

i hin vot’ uri, però dla sera … piantumla lí da fa i paiàsc,

e ‘l Bursan ‘l fá una pruposta :”nduma a scena ’n di Spinàsc!!”

 

“Noooo!! la dona pö am vusa, vürarissi mia rüsá!!

pö g’ ho dré al mé nivud, i la devi purtà a cà”

 

“Dai ziu Mario it la prumèti che it farò mia tribülà,

al Nuara l’é vinciü sü dai anduma a festegià!!

 

Forsa Nuara tüta la vita

 

Nonnopipo

Continua a leggere

Dialetto

E anca stavolta l’è ‘rivà al derby

Published

on

Sarà che passa ‘l temp, sarà che son dré gni vécc, sarà chi n’ ho visti a sè, sarà che gh ho pü voia da fa la guèra a nissün, e fa la guèra l’è mai bèl, gnanca par giöch.

Sarà parchè la puntisèla tra mi e i àltar urmai la lassi giò sensa pü tirala sü: ch’ a riva un po’ chi l’è che gh ha voia da rivà, che tant g’ ho pü paüra da fam mal.

Sarà che urmai son cunsümà ‘mè un arlabach, o ch’ i son drera ingimbàm ‘mè ‘na pèrga dla bügà, ma son pü bon da capí sta rivalitá cun Varsé.

Un cünt l’è la balada, piàss in gir fin a mandàs da via ‘l cü (ho dì mandàs eh, mia mandài!!), altra roba inveci l’è dì o scriv robi dal tipu ” massumai tüti “ o “asfaltumai”, cume se i füssi al padron d’una impresa ch’ l’asfalta i strai.

E pö suma unèst e disuma la verità: sia a Nuara che a Versé i gh avuma dò squadreti che is la passan mia trop ben … forsi nüm giüst un cicinin püssè mia ben da lur.

Cunfèssi che una volta la pensavi int un’ altra manéra sensa tanti vèrs, ma ‘dèss, par i rasòn che son spiegà cinq o ses righi chi dzura i pudarji udià nissüna, e quand i disi nissüna i cumprendi anca cui da Versé; magari sensa véss par forsa grand amisòn.

Si, propi i tifus dla Pro Vercelli; che gh han una roba meravigliusa che spartuma insèma: lur i fann al tifo par la squadra dla sò cità, propi cume nün da Nuara, e da sti temp vissià e scarùss l’è ‘na roba tantu rara e da difend cunt i ungi par dò cità da pruvincia cume i nostri, anca se, sia nüm che lur, i suma pü cui da prima e i suma pruvà süla nostra pèl cusa vöra dì pagà al dazzi d’un faliment.

Da dla dal Sesia i fann al tifo par Sant Eusebi, da chì dl’ Agogna par San Gavdensi che ‘s rivulgeva al Vescuv da Versé ciamandal “Magister”. Lur i rüsavan mia par véss vün püssè impurtant a-dl’ altar, i gh avevan mia al bun temp, ma di bèli gati da plà, lur i eran amis e püssè fürb da nün che inveci suma bon da rüsà par un balòn.

E dismentigumas mai che fin un quai ann fa i suma spartì la muntagna püssè bèla dal mund: al Monte Rosa; Alagna d’una part e Macügnaga dl’ altra, pö hin rivá cui dal Lagh Magiùr e dl’ Ossola e cui da Bièla e hin rabaiá sü cul che i pudevan e ciau merlu!

Par indulsìs lur i mangian i biciulan, nün i biscutìn, che tüti e dü hin sfamà la gent, propi cume la paniscia e la panissa che hin nassü tüti e dò dla puvertà di cassini e dèss is permetuma da fa i sufistich: “l’è püssè buna custa, l’è püssè buna cul’ altra” sensa nacorgias che i suma propi tüti quanti di gratacü, nuares e versles: se ‘t piasa vüna at deva piasé par forsa anca l’altra, cüntumas mia di bali eh!!

Lur i gh hann al Gatinara e nün al Ghèmm…se propi propi  i vurì mia bev al vin di altar purtimal a mi che da diferensi na fo mia da sicür.

La Basilica da Sant Andrea, che l’è cunsiderà vün di prim munument gotich d’Italia e la cüpula da San Gavdensi che gh ha mia da bisogn da véss decantà tantu l’è bèla e la cumencia a rampigà vèrs al cel parténd da dzura la sò Basilica, e se ti sè bon da rivà fin in scima ti pudarè véd madumà di gran risèri, risèri tüt in gir, da chì cume da d’ là, sensa la püssè picula diferensa, cusì par casu o par rasòn.

Furse chi l’è scernü o surtegià cume spartì tüta sta roba, a l’ha fai sensa fa d’ingann.

Suma nün che i gh avuma al bun temp e suma diventà tantu tantu smorbi.

I ma scüsi se un quai vün da vüaltar al farà fadiga a légg al dialèt da Nuara, ma l’è una manéra par sentìm püssè visìn a la mè cità, e da cunsguenssa anca a la mè Maja.

Forsa Nuara tüta la vita.

Bun derby a tüti.

Nonnopipo

Continua a leggere

Dialetto

Il prossimo acquisto di Lo Monaco: La Paniscia.

Published

on

La vegna ndi cassini e l’è un piat dla povra gént, l’è ‘l ricord d’una vita grama quand sül tavul gh’ era gnent.

 E quand la nebbia, vèrs Nuembar, l’era grisa ‘mè la fam, e un purscé, che tacá sü al serviva a fa i salam

 as capiva a la sveltina e sensa tèma da sbaglià, che al temp da fa la paniscia uramai l’era rivà.

‘S cuminciava tri dì prima cun la verša già brinà, ‘s bütava dentar i fasö, un po’ intér un po’ schiscià

 ‘s faseva bùi un po’ da cuji, un toch d’oss bèl divussiùs, e al brod, dasiot dasiot, al cuminciava a gni mustùs.

 Un para d’uri i bastavan mia, agh na vüreva cinq o sés, e se gh’ era mia temp … as saràva un öcc … va ben l’istéss!

 Pö ‘s ciapava un bell cudrö che s’ üsava fai da ram, e ‘s tirava fó dla duja ‘na fidighina e un bèl salam.

 Sül tajér* as pistava al lard e fina ‘s triava ‘na carota, un po’ ‘d sèlar, una scigula fin a quand ‘al cüdrö a scota,

 Quand al bütér a sfrigulava e al ris al gnéva ben tustà, s’ argiungeva ‘na buta da Spana a föch alégar par sügà.

 Pö l’era ura, sensa prèssa, da purtà a cutüra al ris, dasi dasi cun passiensa par mia fà di gran pastìs.

 Un quart d’ ura … vint minüt, trusà ben e cun curagg!!! manca dess numà una roba: una gratada da furmagg!!!

 Pö un toch da cul bütèr che ‘l fadiga a slenguà, as trusava ben … sensa paüra, pö ‘s lassava ripusà.

 Un öcc al tàvul … l’è tüt a post … anca al vin al manca mia, e tüti insèma ‘s mangiava la paniscia che a Nuara l’è puesia!

 Uramai l’è un bot e mèss e a l’Alcarott giöga ‘l Nuara, ‘s branca in man la biciclèta a chi riva prima ‘s fa la gara,

 Sarà ‘l vin in abundansa e tri piatt da cul risòt che sü i ass da legn dla cürva as finiva a fà a cassót.

 Tüti bulà ‘mè un pach pustal e sgarblà ‘mè ‘na saràca, Ma da vusá “forsa Nuara” la nostra vus l’ era mai straca.

 E l’è cun grassia e curtesia mis-cià bén cunt al rispèt che un cunsili al Sciur Lo Monaco igh la dò in dialèt:

“se ti vöri diventà un cicinin un po’ Nuarés da paniscia ti devi mangiàn, mia un piàt ma cinq o sés”

 

Nonnopipo

*licenza poetica, piú correto sarebbe “pistalard”

Continua a leggere

NSN on Facebook

Facebook Pagelike Widget

Telegram

Ultimi Articoli

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.