Rimaniamo in contatto

Dialetto

Forsa Nuara tüta la vita

Published

on

Ghè da ripulì a la svelta una maia, la nostra maia

spurcà  da una maniga da lasaròn e traditur

lavàla fai ben cun l’acqua fresca però mia cun la paia

e pö stendla a sügà cun i taraplìn cun l’urgoli e l’unur

Brasciùmas sü cuntent che tra un po as ricumincia

insèma a un culur ch’ l’è storia par tüta la gent

da Nuara cità fin in fund a la pruvincia

par chi la sà lunga e par chi mè mi al capissa gnént

E dopu un’ està da merda, passà in mèss dl’ ingiüstissia

par culpa da gentaia brüta rassa, squadrista e bastardon

un’ altra aventüra l’è già in vià che tra un quai dì l’inissia

e nün suma prunt par guardà in facia a la növa stagion

Al passà la bütuma drera i spali sensa tanti cumpliment

e saruma sü cun decisiòn al libar d’un ann pien d’ erùrr

da lü sa spartuma sensa passà gnanca un ghei d’ aliment

par düerdan un altar fai da speransa grinta gioia e amur

I sciarpi hin già prunti na manca ancura madumà vüna 

l’è cula püssè impurtanta pensà dai fiöi dal cuurdinamént

cume lé, par storia e impurtanssa, n’ esista propi nessüna

t’ la caciaràn sül coll sübit dopu che ti sè fai ‘l tesserament

Parchè l’ è sicür ‘mè la risposta che ti vöri dal nudàr

che la cà di tifus la deva véss par sempar propi custa

l’è cume una barca ch’ at salva dal nigà in mèss dal mar

o cume sü una ferida dopu cinq minüt la vegna sü la crusta

E ‘dèss a la Cürva Nord d’augüri na vöri fa un muntòn …

… sensa da lur al Piola al sarissa sturnu e müt ‘mè ‘na tapa

e tüti insèma quand i vusan a pata vèrta una cansòn

l’è mei d’una umelia da piassa San Pedar fai dal Papa

E ‘dèss tiruma fora par sta squadra un po’ da apartenensa

parchè Nuara gh ha i pé in Piemunt ma al ciel dla Lumbardia

e nün chi suma mia bon dal nostar Nuara a restà sensa

“parei” “na got” “nèn” e “minga” stì pür quaièt i la disuma mia

E alura par mia fa d’ intort parluma madumà a la nostra manera

nün che suma fai un po’ da tüti e dü:  Piemuntard e Lumbardes

e quand l’è ura d’andà a durmì quand la nott la lassa indré la sera

“Forsa Nuara” l’ è la preghiera che recituma cun al cör in Nuares.

Nonnopipo

 

foto in testa di Carlo Sguazzini per societàfotograficanovarese.org

Novara perchè è la mia città, il Novara calcio perchè è la squadra della mia città, il dialetto perchè se il futuro è una porta il passato è la chiave per aprirla. Forsa Nuara tüta la vita.

Continua a leggere
Clicca per commentare

Lascia un commento

Dialetto

Cara al mè Pédar!! …

Published

on

Ho pruvà par un mument a giügà cun la fantasia

ho pruvà a imaginà da Nuara duvé ‘ndà via.

Andà a viv da furèst int una quài cità d’Italia,

a Türín, furse Milán, Ruma, Siena, o Senigallia

 

la Mole, al Dom, al Colosseo, e a Senigallia ghè anca al mar

mah…sò mia…luntan dla cüpula son mè un can sensa ‘l culàr

si, la so, chì già a Nuembar, la nèbia as tàia cunt al curté,

e ghè anca l’ümidità che ‘t bagna dla testa fin tacà ai pé,

 

e d’ està ‘na quai šanšára, la not at lassa mia durmì

ma però la mè Nuara am piasa sempar anca cusì

sarà furse un po’ scuntrusa un po’ grisa e un po’ nuià,

ma par mi, dal mund intér, l’è la püssè bèla cità.

 

La so punta sü là ‘n tl’aria la büsga ‘l cièl cun ardimént,

l’è ‘l dit dla man dal nost Signur che ‘t mustra la strà par vés cuntént,

cula strà ch’ l’ è la to vita che l’è cumincià propi a Nuara

cume l’acqua in fund d’un puss ch’ la smea scüra ma pö l’ è ciàra

 

cume ‘na rösa pena düèrta bagnà dla brina a la matina,

cume un fiùlin che slarga i öcc davanti ai giöch d’una vedrina,

cume un rundòn che’ l turna sempar indua ‘l nid l’è fai l’ann prima,

mè ‘na muntagna ch’ la smea biuta sensa la fiòca sü la scima,

 

cume l’azzurro, ch’ l’ è ‘l nost culúr, e da nòt al lüsa mè ‘na stèla,

mè ‘na cüntula davanti ‘l föch, quand fora a piova e agh và l’umbrèla,

mè la pèl d’oca ch’ at vegna indoss a sentí ‘l nom dal stadio vécc,

cume quand a ghè tempesta e ti ‘t ripari suta un técc,

 

cume ‘na prösa da magiustri ch’ la veda rivà una dacquadùra,

cume la nostra maja azzurra che numà ‘l südur l’ unúra,

cume un pensier che cume un ciòd s’impianta fiss in testa,

mè una puesia in dialèt ch’ am disa : “la to cità l’è questa!!!!”

 

e dò paroli, car al mè Pédar, e chì i tiri in ball al Presidént,

ch’ al pensa un po’ a la povra gént che par fa l’abunamént,

as tira via al pan d’ in buca par cula maja inssì bèla e vera

che a la fin da sta ‘ventüra ricordal bén ti duarè ridàla indréra.

 

Nonnopipo 

Continua a leggere

Dialetto

… e dopu al Nuara i Spinasc!

Published

on

I gh’ avevi si e no vott o növ ani,

che ‘l mé ziu, brancà sü la bicicleta,

insema al Tigliu, al Bertu e al Bursàn,

as partiva tüti insema dla piassèta

 

mì sètà sü la cana, ‘na biciclèta sgangherà

par andà a véd al Nuara as cumincia a pedalà

 

 Via Verbano tüt d’un fià, as pudeva mia fà tardi,

as dueva fà una sosta propi al circul Leonardi

 

quatar bicér e un po’ da grapa sgardiunà in pé al bancòn

un lèca lèca e una spümin l’era la mé cunsümassion

 

e par mia fà d’ intort arivà sül largh Buscaglia

un’ altra sosta al Matteotti e cusí nissün sa sbaglia

 

al Bursàn as na n’ acorgia: “fiöi cumincia la partida!!”

via da cursa all’Alcarotti rivà in temp l’era una sfida.

 

da luntàn as senta i vuss suma ancù rivà in ritard!!,

vün al vusa e as senta ben: “arbitro ti sé un gran bastard”

 

“Dai anduma fasuma in prèssa dam tre cürvi par piasé!!

al fiulìn al paga mia, l’è poch püssè che un magaté!!”

 

al Bertu e ‘l Tigliu i rampìgan sü cui ass da legn bagnà

mi al mè ziu e ‘l Bursan i suma dré la raminà

 

propi quand, porca la logia, al Nuara al ciapa un gol

e al Tato un aversári a la ciapa par al col

 

sü la cürva l’è ‘na ribulgia ghè pericul d’invasión

quand al Ricu cun un tiràsc, ‘nt la ret l’ infila al balón

 

forsa Nuara! forsa Ricu!! sta sü in pé va mia par tèra!!

se na fasuma ancura vün i vinciuma anca sta guèra.

 

Adess al Ricu la bala ‘nti pé al cura dricc par scriv la storia,

na salta vün … na salta dü ma ‘l tèrs a la ransa mè ‘na siloria

 

Stramassa al Ricu, la facia ‘nt la fanga, l ‘è par tèra cun unúr,

intant al “bastard e disunest” l’è sübià e ‘gh dà ‘l rigur

 

Salta in pé tüt l’Alcarotti e ‘l President, al Sciur Santin

al cura vers al Ricu Bramati e sü la frunt agh dá un basìn

 

sül dischèt al va al Giannini … eleganssa e sentiment

tüt la stadio al vusa “goool” l’è la fin d’un gran turment

 

La partida la finissa e dü a vün l’è ‘l risültà,

però adèss in biciclèta dasi dasi as turna a cà

 

Alura al Tigliu infurma i altar, che prima da turnà indré,

se is fermuma mia a la Crava da duman al cambia misté.

 

Par la granda caritá füssa mai sta roba brüta!

urdinuma una margherita e la spassuma fora tüta.

 

i hin vot’ uri, però dla sera … piantumla lí da fa i paiàsc,

e ‘l Bursan ‘l fá una pruposta :”nduma a scena ’n di Spinàsc!!”

 

“Noooo!! la dona pö am vusa, vürarissi mia rüsá!!

pö g’ ho dré al mé nivud, i la devi purtà a cà”

 

“Dai ziu Mario it la prumèti che it farò mia tribülà,

al Nuara l’é vinciü sü dai anduma a festegià!!

 

Forsa Nuara tüta la vita

 

Nonnopipo

Continua a leggere

Dialetto

E anca stavolta l’è ‘rivà al derby

Published

on

Sarà che passa ‘l temp, sarà che son dré gni vécc, sarà chi n’ ho visti a sè, sarà che gh ho pü voia da fa la guèra a nissün, e fa la guèra l’è mai bèl, gnanca par giöch.

Sarà parchè la puntisèla tra mi e i àltar urmai la lassi giò sensa pü tirala sü: ch’ a riva un po’ chi l’è che gh ha voia da rivà, che tant g’ ho pü paüra da fam mal.

Sarà che urmai son cunsümà ‘mè un arlabach, o ch’ i son drera ingimbàm ‘mè ‘na pèrga dla bügà, ma son pü bon da capí sta rivalitá cun Varsé.

Un cünt l’è la balada, piàss in gir fin a mandàs da via ‘l cü (ho dì mandàs eh, mia mandài!!), altra roba inveci l’è dì o scriv robi dal tipu ” massumai tüti “ o “asfaltumai”, cume se i füssi al padron d’una impresa ch’ l’asfalta i strai.

E pö suma unèst e disuma la verità: sia a Nuara che a Versé i gh avuma dò squadreti che is la passan mia trop ben … forsi nüm giüst un cicinin püssè mia ben da lur.

Cunfèssi che una volta la pensavi int un’ altra manéra sensa tanti vèrs, ma ‘dèss, par i rasòn che son spiegà cinq o ses righi chi dzura i pudarji udià nissüna, e quand i disi nissüna i cumprendi anca cui da Versé; magari sensa véss par forsa grand amisòn.

Si, propi i tifus dla Pro Vercelli; che gh han una roba meravigliusa che spartuma insèma: lur i fann al tifo par la squadra dla sò cità, propi cume nün da Nuara, e da sti temp vissià e scarùss l’è ‘na roba tantu rara e da difend cunt i ungi par dò cità da pruvincia cume i nostri, anca se, sia nüm che lur, i suma pü cui da prima e i suma pruvà süla nostra pèl cusa vöra dì pagà al dazzi d’un faliment.

Da dla dal Sesia i fann al tifo par Sant Eusebi, da chì dl’ Agogna par San Gavdensi che ‘s rivulgeva al Vescuv da Versé ciamandal “Magister”. Lur i rüsavan mia par véss vün püssè impurtant a-dl’ altar, i gh avevan mia al bun temp, ma di bèli gati da plà, lur i eran amis e püssè fürb da nün che inveci suma bon da rüsà par un balòn.

E dismentigumas mai che fin un quai ann fa i suma spartì la muntagna püssè bèla dal mund: al Monte Rosa; Alagna d’una part e Macügnaga dl’ altra, pö hin rivá cui dal Lagh Magiùr e dl’ Ossola e cui da Bièla e hin rabaiá sü cul che i pudevan e ciau merlu!

Par indulsìs lur i mangian i biciulan, nün i biscutìn, che tüti e dü hin sfamà la gent, propi cume la paniscia e la panissa che hin nassü tüti e dò dla puvertà di cassini e dèss is permetuma da fa i sufistich: “l’è püssè buna custa, l’è püssè buna cul’ altra” sensa nacorgias che i suma propi tüti quanti di gratacü, nuares e versles: se ‘t piasa vüna at deva piasé par forsa anca l’altra, cüntumas mia di bali eh!!

Lur i gh hann al Gatinara e nün al Ghèmm…se propi propi  i vurì mia bev al vin di altar purtimal a mi che da diferensi na fo mia da sicür.

La Basilica da Sant Andrea, che l’è cunsiderà vün di prim munument gotich d’Italia e la cüpula da San Gavdensi che gh ha mia da bisogn da véss decantà tantu l’è bèla e la cumencia a rampigà vèrs al cel parténd da dzura la sò Basilica, e se ti sè bon da rivà fin in scima ti pudarè véd madumà di gran risèri, risèri tüt in gir, da chì cume da d’ là, sensa la püssè picula diferensa, cusì par casu o par rasòn.

Furse chi l’è scernü o surtegià cume spartì tüta sta roba, a l’ha fai sensa fa d’ingann.

Suma nün che i gh avuma al bun temp e suma diventà tantu tantu smorbi.

I ma scüsi se un quai vün da vüaltar al farà fadiga a légg al dialèt da Nuara, ma l’è una manéra par sentìm püssè visìn a la mè cità, e da cunsguenssa anca a la mè Maja.

Forsa Nuara tüta la vita.

Bun derby a tüti.

Nonnopipo

Continua a leggere

NSN on Facebook

Facebook Pagelike Widget

Telegram

Ultimi Articoli

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.