Se la leggessero i CianciRullo … Dialetto

… e se i CianciRullo se la facessero tradurre chissà quante cose capirebbero!!

‘N tla mè testa gh’è la nebbia o l’è la mè immaginassion?

fora ‘l temp al passa sveltu e ‘s tira drera anca i stagion

son setà sui mè scalin in mèss dla gent tanti ani fa …

im guardi in gir … chi l’è chi si??? … i son fina stracüntà!!!

i a guardi ben e dèss ma smea … si ma smea da cunùss
se propi propi mia la facia … fursi almenu una quai vus

ma si l’è propi lü al vusava sempar mè na strascé,
al bestemmiava tacà l’arbitro e cun i pugn s’alsava in pé

oh Signur!!! mé l’é cambiá!!!! l’è diventá insí tantu vécc?
però … a guardá ben … un quai vün al sta anca pégg

‘dess im giri e guardi indrè cun i öcc i rivi fin là int l’aria
vardal lí cul brav umett cun la ghigna un po’ bunaria …

l’ era giuvin … sui trent’ani quand andava a l’Alcarott
ma in tra cula i settant’ani in rivà in cinch e tri vott!!!

In cul grüppètt in pé a destra ghè in mèss un bèl fiulín
si…adess im na n’accorgi … i son mi da picinin

al mè siu Mario al mè pà Gino al Gügia al Lisca al Culunèll
tüti là in mèss d’la cürva e ‘l sògn l’è ancura püssè bèll

cul pruverbi al disa che … se ti ghè i cavéi russ
che ‘l to pa o prima o dopu ti la sbati gió ‘n tal puss

par furtüna l’è mia vera e cul fiulòtt ch’ l’ è lì setà
as capissa dai cavéi russ che visin al gh ha só pá

ghè ben tri generassion a scaldàs al cör par al Nuara
nonu pà fin ai nivùt che da vusà i fann la gara

dl’ Alcarotti as riva al Piola int un viagg dentar la storia
e pö ‘s passa da travèrs sempar sül fil  dla memoria

cunt al cör che ‘l pica fort quand al veda sti culúr
al fa viscà la lampadina alimentà dal nostr’amúr

dés vint trenta cinquant’ani int un fiá ìn passà via …
chi l’è viv e chi gh’ l’è pü chi ‘l büta giò una puesia …

im disvégi un po’ camüff  cunt al sógn ch’ al viunda in testa

la mè Maia la nostra Maia mai nissün pü la calpesta …

… e una roba l’ è sicüra sensa tèma da sbagliá …
al nost amur par al Nuara al dürerà un’eternità.

Forsa Nuara tüta la vita

Nonnopipo


Novara perchè è la mia città, il Novara calcio perchè è la squadra della mia città, il dialetto perchè se il futuro è una porta il passato è la chiave per aprirla. Forsa Nuara tüta la vita.

Lascia un commento

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: