Rimaniamo in contatto

Dialetto

I pagèli dal Balabiut

Published

on

MARCHEGIANI

Giuri che l’è l’ ültima volta che i parli da cula maja culùr rosa marmu da Carara

CASSANDRO

G’ ha mia paura d’ andà avanti e ‘nt al prim tempo al süpera al cunfin da metà camp par favurì l’assion in atacch. Se la vegna a savè cul raspatécc dal President ‘mirican agh mèta al dassi cume sül parmigian  

CAGNANO PISCITELLA

Banchieri l’urdina da impusessas dla cadena da destra e lur dü i roban la cadenina d’or al coll dal guardalinei

SBRAGA

Al prova a sustitüiss ai centrucampista, al prim lancio l’entra diretament in orbita, al secund ìn ancura in vià a dragà l’Agogna par truà ‘l balòn, al ters … al pret dla Madona Piligrina al vöra savé chi l’è ch’ a paga la vidrià dal Santüari dla Madona dal busch. Par al rèst i Tafàn e i Macaròn i pican la testa cuntra un mür da marmu … da Carara.

BELLICH

Al düètta cusì ben insèma a L’Andrea che Pavarotti e Carreras is la sugnavan, l’ünica stunadüra quand ìn perdù cul scilòstar (grosso e alto cero votivo) dal nümar cinq (na riferissi püssè avanti) e suma ciapà al gol 

COLLODEL

Al marca al prim gol, al maséna chilometri e balòn che ‘l smea che al lavura a còtim. Al prim erur al diventa un punto da riferiment par tüti i maicuntent e gratacü che spètan madumà una mèša par criticà. Comunque l’altrér l’ è passà dal bensinat e l’è fai milaliri da miscela al dü par cent 

BUZZEGOLI

Cun cui dò gambi grossi ‘mè ‘na costa da sèlar, as piassa davanti a la difesa e al pica ‘mè ’n ferè quand a serva. Al trova anca al temp da fa al geometra, al cap mastar e ‘l müradù. A fin carriera al metarà sü una impresa edilissia.

BIANCHI

Al rüsa, al cura, al cuntrasta, l’è generus ‘mè ‘na scurbèla e al finissa la partida immarlatà ‘mè ‘na siloria al més da Mars

CAPANNI

Prima dla partida i cumpagn g’ han dai la fassa da capitan parchè l’è stai bon da purtà la pleistescion ‘nti spugiatoi par inganà ‘l temp che fora a piuveva fort. I g’ l’ hann tirà via sübit quand ìn vist che i baterii eran scarighi. Comunque cun cul facìn da scola media l’è sveltu ‘mè ’n ghès a cacia da rani boti

BORTOLUSSI

Quand l’ è segnà i vurevi mia créd, i son stai insì tantu stracüntà che ho mia guardà al replay par paura che la sbagliava.

GAVINELLI Renato ( la frecia da Caltignaga)

L’ ho incrusià stamatina a fa la spesa e suma ciciarà ‘na bèla mèsurèta. Sarissan stai li a dasla d’intend, ma la gent la guardava da travèrs parchè ingumbravan al passagg. M’ ha di che sta ben ma g’ ha un ginöcc che la fa tribülà. Comunque m’ ho dismentigà metà dla roba che duvevi cumprà, e una volta a cà son ciapà una girada dla Nonnalanto, però quand i g’ho dì che s’eri emussiunà par avè parlà insèma al Gavinèll m’ ha perdunà, però m’ ha spedì indré a pià la roba ch’ la mancava.

Sustitüssion

NARDI  Al smea spaesà cume Salvini sü un barcon da profughi

PERALTA In quasi mèsura l’è sbaglià püssè passagg lü che Cassano i cungiuntiv int un ann

SCHIAVI TARTAGLIA PINZAUTI  Ìn giügà trop poch par fa di dann

BANCHIERI

Dopu vèss rivà in final al giögh dla rana al Circul di Spinasc, l’è pagà da bef a tüta la squadra, e sül taccuin l’è marcà chi l’ è bevü do volti

MUROLO ( Carrarese)

Da sicür quand l’era a l’asilu al faseva al gir di cestin par ciulà i merendi di altar fiulin sensa pü restituii. Adèss che l’è un povr oman al restitüissa mia al balòn süi falli lateral. Povar mischìn, grand e gross ciula e balòss. Gran figüra ‘d merda, ma mai cume la facia dal so alenadùr che gh’ l’ ha sügerì

TIFUS

Sabat sera al custant dla Merenduna l’è surtì insèma al Bigiu e al Marinon scigala e s’ hann inciuchì ‘mè tri buraci ‘d fanteria. Inveci al Serafin dal s-giaché vunc, dopu al crepatòn int al foss dla smana passà, l’e ciapà l’influensa

Nonnopipo

Novara perchè è la mia città, il Novara calcio perchè è la squadra della mia città, il dialetto perchè se il futuro è una porta il passato è la chiave per aprirla. Forsa Nuara tüta la vita.

Continua a leggere
Clicca per commentare

Lascia un commento

Dialetto

Al mercà

Published

on

Vöri scrif una bèla cuntula par al nostar Diretur

da purtas drèra al mercà quand al cumpra i giügadùr

 

l’avrà marcà cus l’è ch’a serva par mia fa la fin dal lifròch

basta légg i indicassiòn e ti sè già avanti d’un bèl toch.

 

Al purtiér l’è l’ünich ruolo che ’nt al temp l’è mai cambià,

giò la in fund tüt d’im-par-lü al pensà madumà a parà

 

I difensur in mèss a l’area dess i a ciaman “i centrali”

una volta “liber e stopper” sensa cacià insì tanti bali

 

Dü tersin vegia manera e un median che al magnulava

cume al Rocca da Castrovillari che i aversari i a impicava

 

Un’ala svigia a saltà l’oman cume al faseva al Gavinèl

sü la destra l’era una schegia e a guardal l’era fin bèl

 

Pò agh vöra un ragiunàt, fursi un geometra però l’è méj

vün ch’al giöga tanti balón quant’in testa agh n’ha ‘d cavéji

 

Sü!! truvuma un “triquartista” vün da cui cunt i pé bon

cume al Lüisìn Giannini che süi pé at meteva al balòn

 

dess a manca chi ‘l fa i gol, un lipagiòn bèl grand e gross

vün che tüti i difensur, manumà a pensàgh is cagan doss

 

vün cun al cör dal Pinamonte generùs ‘mè una dacquadura

Fabio Enzo, Jacomuzzi, al Ricu Bramati e tanti àltar ancura

 

Una panchina digurdì cun tri o quatar giuvnutèl

una brancà da “senatur” da spedì in camp sül püssè bèl

 

‘dèss parluma dal padròn, cul Giügastròn d’ un milanés

ch al venda püra a chi ch’ al vöra magari anca a un giargianés

 

ma ch’as la cacia ben in testa e ch’as na faga una rasòn

che s’ al fa ‘na quai vacàda igh curùma dré cunt al furcòn

 

Già ch’ i son dré a scriv tre rimi, senssa pretesi e senssa boria

végnan in mént i tri delinquent ch’ i hin scrivü la fin dla nostra storia

 

i riporti mia i so tri nom parchè im fan gni vojia da tra sü

i preghi però al Giügastròn da fa che sta storia as ripéta pü

 

e “giügastròn”, car al mè Ferranti, l’è una una dulsa definission

riservà cun simpatia a chi par giügà l’è purtà drera al balòn

 

Un pensér cun tanta speranssa e un augüri a l’ alenadùr

avégal chì sü la nostra panca sti tranquil l’é un grand unùr

 

‘Dèss tiri via al distürb e i cùri a fa anca st’ ann l’abunament

sperand che l’”emiro” Altamimi am farà mia ciapà un quai spuvént.

 

Nonnopipo

Continua a leggere

Dialetto

Dedicata ai giocatori

Published

on

… e se i giocatori se la facessero tradurre chissà quante cose capirebbero!!

 

‘N tla mè testa gh’è la nebbia o l’è la mè immaginassion?

fora ‘l temp al passa sveltu e ‘s tira dréra anca i stagion

 

son setà sui mè scalin in mèss dla gent tanti ani fa …

im guardi in gir … chi l’è chi si??? … i son fina stracüntà!!!

 

i a guardi ben e dèss ma smea … si ma smea da cunuss

se propi propi mia la facia … fursi almenu una quai vus

 

ma si! l’è propi lü al vusava sempar mè ‘na strascé,

al bestemiava tacà l’arbitro e cun i pugn s’alsava in pé

oh Signur!!! mè l’è cambià!! l’è diventá insí tantu végg?

però … a guardà ben … un quai vün al sta anca pégg

‘dess im giri e guardi indrè, cun i öcc i rivi fin là int l’aria

vardal lí cul brav umett cun la ghigna un po’ bunaria …

l’ era giuvin … sui trent’ani quand andava a l’Alcarott

ma in tra cula i settant’ani in rivà in cinch e tri vott!!!

In cul grüppètt in pé a destra ghè in mèss un bèl fiulín

si…adess im na n’accorgi … i son mi da picinin

al mè siu Mario al mè pà Gino al Gügia al Lisca al Culunèl

tüti là in mèss d’la cürva e ‘l sògn l’è ancura püssè bèl

cul pruverbi al disa che … se ti ghè i cavéj russ

che ‘l to pa o prima o dopu ti la sbati gió ‘n tal puss

par furtüna l’è mia vera e cul fiulòtt ch’ l’ è lì setà

as capissa dai cavéi russ che visin al gh ha só pà

ghè ben tri generassion a scaldàs al cör par al Nuara

nonu, pà fin ai nivùd che da vusà i fan la gara

dl’ Alcarotti as riva al Piola int un viàg dentar la storia

e pö ‘s passa da travèrs sempar sül fil  dla memoria

cunt al cör che ‘l pica fort quand al veda sti culúr

al fa viscà la lampadina alimentà dal nostr’amúr

dés vint trenta cinquant’ani int un fià hin passà via …

chi l’è viv e chi gh’ l’è pü chi ‘l büta giò una puesia …

 

im disvégi un po’ camüff  cunt al sógn ch’ al viunda in testa

la mè Maja la nostra Maja mai nissün pü la calpesta …

… e una roba l’ è sicüra sensa tèma da sbaglià …

al nost amur par al Nuara al dürerà un’eternità.

 

Forsa Nuara tüta la vita

 

Nonnopipo

Continua a leggere

Dialetto

bun 2023

Published

on

Un altr’ ann l’ è in viá ch’al finissa e cumencia un ann növ … 

… però, giüst par fa un po’ al sufistich e par mia passà da smorbi, sarissi cuntent anca d’ un ann da secunda man.

Si … insuma, mè ’s poda dì, ècu: vün da cui giá duvrá.

Un ann giamò ténc e liss cume i calson cört chi purtavan indoss una volta, un ann un po’ bulà e sgarblá ‘mè i ginöcc strüsà sü la tèra d’un campètt dal fulbar in periferia, un ann immarlatá  ‘mè la roda d’ una biciclèta ch’ l’è ‘pena passà in mès dla palta. Am piasarissa anca ch’ al pudissa véss lungh ‘mè i eran lungh i ani una volta, quand i finivan pü parchè is misürvan mia cüntand i dì che i passavan, ma guardand i stagiòn che cambiavan dasiòt dasiòt, sensa prèssa, mia ‘mè dèss che sa scunfundan tra da lur.

Am piasarissa un ann cun al giasc da dicembar fin genár e magari un toch da febrar,

cun i candilö tacà suta i grundón e i foss gelà da un giasc spèss quatar dit, indua as faseva scülgarola.

La primavera pulida e fresca, quand i rundanin, d’un ann a l’altar, ti a cunussevi vün par vün.

E pö un’ està cun i tempural a rump la calùra, intrament che i cuntadin guardavan cun la man tacá la frunt da quala diression muntava sü al négar e disevan : ” se ‘l tempural al vegna dla muntagna, ciapa la sapa e va in campagna, ma se al munta dal Munfrá ciapa la sapa e scapa a cá” … un para d’uri e un mèss litar al circul e pö i turnavan indré a finí la giurná, mia cume dess che un’ ura d’acqua la fa disastar.

Pö rivava l’ autün, duls ‘mè ‘ l must d’ üga pistá cunt i pè  e cunt i scussalin ligà dal fioch blö suta al barbarott, inissiava la scola … e anca al campiuná dal fulbar … dèss inveci la prima partida la fann dré feragust, quand la gent l’è al mar e in muntagna… mah!!!!

E già ch’ i son tirà man al fulbar, i darissi un toch da vita par respirá ancura una volta l’ aria dl’ Alcarotti, l’aria d’ una partida dal campiuná dal mè Nuara … magari insèma i mè amis d’incö, e fass bagná sensa nacorgias dla nebia cume cula d’una volta, che tacá la rét dla cinta la diventava grighèra … ecco, vürarissi un ann cusí, cume cui che mai pü turneran indrera … un ann növ ma vécc … insuma, par mia fala lunga, un ann püssè giüst e unèst … indua chi l’è bianch ‘mè la fioca e chi l’ è negar cume i nivli che i hin in vià a purtà al tempural, i podan sta insèma dentar la stèss almanàch.

E pö un pensier i la dedichi a la mè squadra dal cör che par püssè d’ un sécul l’è traversà la vita d’una cità e dla sò pruvincia sensa mai cambià la facia, sempar lé, da quand l’è nassü fin rivà a un quai ann fa, quand un brav om l’è decidü che tüti i sò tifus i avrian pudü andà ancura in gir a testa alta e cun la schéna dritta. Grassie Sciur Ferranti, giügastron d’un milanes simpaticamént un po baüscia, che di volti a la spara püssè grossa da cula ch’ l’è, ma che ti sè vursü sumenà speransa e urgoli in cula tèra rigugliusa che tri raspatéc, sensa anima nè vargogna, i hin stai bon da sügà cume gnanca al Tardubi di sti temp. Sti tranquil, prima o pö tüt av turnerà indré, brüta maniga da vigliacòn, che i si scapà in mès dla not da scundòn, cume cui lévri che i curan parchè dréra gh han la vulp che la senta l’udùr dla vostra rassa carogna.

E prima da sarà sü al libar di augüri, un pensér i la riservi a tüti cui barlafüs che anca dopu tüt cul che l’è capità al nostar Nuara i hin ancura chì a scriv cunt al cör in man inveci che la pèna, süi pagini da stu blog.   

Par ültim, a la fin dla féra, im senti da ringrassià e fà tanti augüri a tüti cui tifùs che i mòlan mia d’un milìm, e che tüti i volti che giöga al Nuara i hin sempar present, e di volti anca luntan da Nuara, par fa si che al nostar cör al poda cuntinuà a batt par cula maja, che l’è diventà nostra dopu che i suma rubà un toch da cul cél che i nostar sògn i hin culurà d’azzurro. 

Forsa Nuara tüta la vita

Nonnopipo

Continua a leggere

NSN on Facebook

Facebook Pagelike Widget

Telegram

Ultimi Articoli

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: