Rimaniamo in contatto

Dialetto

Suta al maiòn vunc e spüssent

Published

on

Suta al maiòn vunc e spüssent …

Al tirava avanti al so carètt cargá da maciám e pien da suferensa
la scarpa destra al post dla mansina la faseva par lü nissüna diferensa.

La barba bianca e lunga e dü barbis par mia mustrá la ghigna spurca,
una facia da dü indríc sensa speransa, un po’ da malnat, un po’ da furca.

Ma un carètt quand ti sè vécc e strach l’è grassius ‘mè ‘l mal di dent
e da pruvá a girá i tacch indrera al temp agh n’ aveva gnanca in ment.

E alura al guardava in t l’aria cunt i öcc alegar cume al carr d’un füneral
“purcascia logia, agh va ch’ i sto ‘tent, se no a va a finí ch’ la marcamal!!

La schena a tocch i gambi strachi i öcc rassegná velá sempar da tristèssa,
as ricurdava gnanca pü l’ültima volta che sü la facia gh’hann fai una carèssa.

E quand la sera dasi dasi la diventa nott, setá gió sü ‘na panchina dla stassión,
intrament che l’urlògg al segnava i dés e mèsa, al tirava fora una cuerta da cartón.

Infagutá ‘mè un babiòch da cassina e tütt indurmentá ‘mè ‘na gamba ‘nranfí
mòl ‘mè ‘n taraplin cun rut la mola as bütava gió sui ass da legn giüstá cusí.

La matina la riva prestu in luntanansa, quand al ciar al vistissa da culúr al mund intér,
ma anca se ‘m dispiasa a mia dí una büsia, duaró par circustansa a véss sincér.

E cusí sü cula panca un po’ sbilenca che ‘l temp la vernis urmai l’è purtá via,
sü ‘n fuiètt bianch e scarbuciá ‘na quai manera, in dudas righi l’è scrivü ‘na puesia:

“Un salüt ai mè amis che i durmivan suta i stèli e vüna a vüna i gh’avuma dai un nom,
un basín a la vègèta minüda e silensiusa che tüti i di al cimiteri l’andava a truvá ‘l so om

e insèma a un quai cent liri e una pacca su i spali i seri cuntent cume un passarin,
m’ han di ch’ l’è morta int l’indiferensa fai sü int una cuerta cume füssa un biscutin.

Un salüt a cul umèt che ‘m purtava da mangiá una michèta cun in mèss la fidighina
ma mi i gh avevi tanta fam e sensa fala tantu lunga la mangiavi anca se l’era da matina.

Un basón a la mè mama Linda e al mé papá Pidrin che i eran povar ‘mè i sciustón…
che fadiga a mètt sül tavul al mangiá dal mèsdí e pö la scena e al dí dopu la culassión!!

Ma un ricord im porti drera tacá la pèll, suta al maión vunc e spüssent ‘mè un andighé
l’è una maia bèla, azzurra e rigugliusa, che ‘l San Pedar ‘na vöra vüna par só fradé.

L’è finí ‘l temp che ‘l scapa via int un mument, sensa lassá düerta gnanca una porta,
ma i virtü che la vita la cunserva at fa savé cha la speransa, se ti vöri l’è mai morta.

E cusí cula matina i öcc i restan sará sü e ‘l so nom, pürtropp, propi im la ricordi mia
peró lü in dudas righi sú na scartósc truá par tèra, dla só vita l’è scrivü una puesia.

Nonnopipo

Novara perchè è la mia città, il Novara calcio perchè è la squadra della mia città, il dialetto perchè se il futuro è una porta il passato è la chiave per aprirla. Forsa Nuara tüta la vita.

Continua a leggere
Clicca per commentare

Lascia un commento

Dialetto

Ann növ, stèss Nuara!

Published

on

Un altr’ ann l’ è in viá ch’al finissa e cumencia un ann növ … 

… però, giüst par fa un po’ al sufistich e par mia passà da smorbi, sarissi cuntent anca d’ un ann da secunda man.

Si … insuma, mè ’s poda dì, ècu: vün da cui giá duvrá.

Un ann giamò ténc e liss cume i calson cört chi purtavan indoss una volta, un ann un po’ bulà e sgarblá ‘mè i ginöcc strüsà sü la tèra d’un campètt dal fulbar in periferia, un ann immarlatá  ‘mè la roda d’ una biciclèta ch’ l’è ‘pena passà in mès dla palta. Am piasarissa anca ch’ al pudissa véss lungh ‘mè i eran lungh i ani una volta, quand i finivan pü parchè is misürvan mia cüntand i dì che i passavan, ma guardand i stagiòn che cambiavan dasiòt dasiòt, sensa prèssa, mia ‘mè dèss che sa scunfundan tra da lur.

Am piasarissa un ann cun al giasc da dicembar fin genár e magari un toch da febrar,

cun i candilö tacà suta i grundón e i foss gelà da un giasc spèss quatar dit, indua as faseva scülgarola.

La primavera pulida e fresca, quand i rundanin, d’un ann a l’altar, ti a cunussevi vün par vün.

E pö un’ està cun i tempural a rump la calùra, intrament che i cuntadin guardavan cun la man tacá la frunt da quala diression muntava al négar e disevan : ” se ‘l tempural al vegna

dla muntagna, ciapa la sapa e va in campagna, ma se al munta sü 

dal Munfrá ciapa la sapa e scapa a cá” … un para d’uri e un mèss litar al circul

e pö i turnavan indré a finí la giurná, mia cume dess che un’ ura d’acqua la fa disastar.

Pö rivava l’ autün, duls ‘mè ‘ l must d’ üga pistá cunt i pè  e cunt i scussalin ligà dal fioch blö suta al barbarott, inissiava la scola … e anca al campiuná dal fulbar … dess inveci la prima partida la fann dré feragust, quand la gent l’è al mar e in muntagna… mah!!!!

E già ch’ i son tirà man al fulbar, i darissi un toch da vita par respirá ancura una volta l’ aria dl’ Alcarotti, l’aria d’ una partida dal campiuná dal mè Nuara … magari insèma i mè amis d’incö, e fass bagná sensa nacorgias dla nebia cume cula d’una volta, che tacá la rét dla cinta la diventava grighèra … ecco, vürarissi un ann cusí, cume cui che mai pü turneran indrera … un ann növ ma vécc … insuma, par mia fala lunga, un ann püssè giüst e unèst … indua chi l’è bianch ‘mè la fioca e chi l’ è negar cume i nivli, che hin in vià a purtà al tempural, i podan sta insèma dentar la stèss almanàch.

E pö un pensier i la dedichi a la mè squadra dal cör che par püssè d’ un sécul l’è traversà la vita d’una cità e dla sò pruvincia sensa mai cambià la facia, sempar lé, da quand l’è nassü fin rivà a un quai més fa, quand un brav om l’è decidü che tüti i sò tifus i avrian pudü andà ancura in gir a testa alta e cun la schéna dritta. Grassie Sciur Ferranti, giügastron d’un milanes, che ti sè vursü sumenà speransa e urgoli in cula tèra rigugliusa, che tri raspatéc, sensa anima nè vargogna, i hin stai bon da sügà cume gnanca al Tardubi di sti temp. Sti tranquil, prima o pö tüt av turnerà indré, brüta maniga da vigliacòn, che i si scapà in mès dla not da scundòn, cume cui cunìn che i curan parchè dréra gh han la vulp che la senta l’udùr dla vostra rassa carogna.  

E a la fin dla féra, im senti da ringrassià e fà tanti augüri a tüti cui tifùs che i mòlan mia d’un milìm, e che tüti i volti che giöga al Nuara i hin sempar present, e di volti anca luntan da Nuara, par fa si che al nostar cör al poda cuntinuà a batt par cula maja che l’è diventà nostra dopu che  suma rubà un toch da cul ciél che i nostar sògn i hin culurà d’azzurro. In fund l’è cambià gnenta. 

Forsa Nuara tüta la vita

Nonnopipo

Continua a leggere

Dialetto

Tanti augüri, Novara FC!!

Published

on

Suta un ciel ch’al sa da guèra da rassismo e suferensa

fasuma l’albero pö ‘l presepi in mèss un mar d’ indifferensa

 

sfularmà mè i can da cacia quand i nasan ben l’udùr

a ghè nissüna diferensa tra la belva e ‘l dumatùr

 

tüti dentar la stessa gabbia a lutà par tri dané 

sempar prunt a cambià la facia sensa mai vultàs indré

 

e i fiulìn ai cunfin dl’Europa dal frèd i moran ‘nt l’indiferensa

intrament che i discütuma in qual Paés dagh acugliensa

 

Purtuma indoss i stèss vistì cüsì cun al fil dl’ ignuransa

pö cercuma i fassulètt quand as piangia in abundansa

 

Però ‘dess a ghè ‘l Nadal e i suma tüti püssè bon,

e cul che püssè ‘dèss interessa l’è mangià mè di gurdiòn.

 

Tanti augüri a lü e famiglia, ch’ am salüda la so sciura!!!”

si, l’è cul ch’ al sta al quint pian, e la so dona l’è impustura

 

Quantu temp che it vedi mia, son cuntent da brasciàt sü “

A m’ha sempar stai süi bali, ma ch’al vaga a da via ‘l cü!!-

 

Suma fals ‘mè na bancunota dal valur da quindas euro,

e la sciarvèla in cunfüsión da ricuverala in Neuro!!

 

I püssè timurús da Diu i vann a messa a mèsanott,

ma pena fora dl’ üss dla gésa is ricordan pü na gott.

 

Pö van ca, pìcan la dona, una scarpá ‘n tal cü ai fiulín,

e cun la facia suridenta i düerdan i pachetìn.

 

Si la só ho fai una menda, “na got” la disan i milanes,

l’ho scrivü par al Sciur Ferranti, ch’ l’ è amis di nuares!!

 

Ma adèss l’è temp d’augüri, manca poch a la scadensa,

se im dismentighi un quai vün i pagaró la penitensa.

 

Bun Nadal a tütt al mund, bon Nadal al mè Nuara,

bun Nadal a cula maia che par nün l’è tantu cara.

 

Bun Nadal a l’ Alcarotti, grüp da storia e sentimént

bun Nadal ai mè amìs sensa da lur sarissi gnént

 

Bun Nadal al Sciur Ferranti al Marchionni e ai giügadur

dai tifus sti pür tranquil gh avrì indréra tantu amur

 

… ma una vuss putenta e forta sensa tropi resistensi

sü dla panscia la rampéga fin rivá a scavá i cusciensi.

 

Si l’ è véra, a Nadal a deva sempar vinc l’ amur

ma i podi mia smentigam da chi m’ ha fai pèrd l’unùr

 

Brüt Nadal a cui bastard che i hin pruvà a rubam un sogn

dla brüta rassa ‘mè vüaltar igh n’ uma mia da bisogn

 

I si rivà cun i pruclama e i si massà tüti cume in guèra

buriùs gnürant e disunèst da finì suta una mutèra

 

Sarìv sü bén in cula gabbia da duva vunc i si scapà

che Nuara e la sò gént i hin mai stai la vostra cà

 

Brüt Nadal a cula rümenta, giargianes sensa vargogna

turnì d’ ‘induva i sì rivà turnì a ca vostra o int una fogna

 

E dopu avé tucà al fund i alsi i öcc e guardi avanti,

bun Nadal al növ Nuara, bun Nadal a tüti quanti.

 

E quand la riva mèsanot e ‘nt la stala al Gesü Bambìn

ricurdiv che al Nonnopipo av fa i augüri e av da un basìn.

 

Forsa Nuara tüta la vita

 

Nonnopipo

Continua a leggere

Dialetto

Dasi dasi … la nostra maja

Published

on

Dulsa ‘me ‘na magiustra catá frèsca dla prösa

russa dla passion cume la deva véss ‘na rösa

 

bianca cume la fioca sü là in scima dla muntagna

rigugliusa cume la tèra generusa dla campagna

 

svigia mè un rundanin ch’al riva prèstu a primavera

sincera ‘mè ‘na preghiera recità quand vegna sera

 

una maja culurà cun la passiòn d’ un amúr etèrnu

tantu fort sincér e unèst ‘mè ‘l deva vés un lungh invernu

 

una maja che la parla al dialèt dla sò Nuara

fai da nèbia da risèri generusa e mai avara

 

granda e grossa e maestusa ‘mè la cüpula ‘d San Gavdensi

garbà e rispètusa ma sensa tanti riverensi

 

cunt al stadio tra via Sutil al Valentin e via Alcarott

e ‘l Campurèl ‘nt al Muntriö ch’al fa sü i so biscott

 

mia lumbarda ma a vuré ved forsi gnanca piemuntesa

ben vistì e urgugliusa da véss ‘na spusa nuaresa

 

riservà cume la nebbia silensiusa dla matina

d’ora e lüsenta ardimentusa ‘mè ‘l Salvatur sü lá in scima

 

‘rumatica e prufümà ‘mè ‘l cafè dal Balussín

sghèlma precísa e forta cume un pügn dal Sguaitín

 

savrí e prufümà mè ‘n sarachín pucià ‘nt la sal

giuiusa e alégra ‘mè ‘na maschera da carneval

 

benaugüranta cume béf in cumpagnia ‘l bicér dla stafa

piena d’amúr e amicissia cume da vin una carafa

 

rissulina e scaprissià ‘mè ‘na fiulèta malissiusa  

minüdria e legera cume una müsica armuniusa

 

una maja che a testa alta la porta in gir un sentiment

cumpagnà da gént unèsta e un Sciur da Presidént

 

una maja ch’ la sarà l’ urgoli da Nuara e la so pruvincia

da sentìla tacà al cör quand la perda paregia o vincia

 

‘dèss im rivolgi ai giügadur e la fò a la mè manéra

prima da mètt indoss la Maja pruvì a légg ‘sta preghiera.

 

Amate la vostra società 

e la maglia che portate 

difendetela

siate dei generosi in campo 

la gente vi applaudirà sempre

(Silvio Piola)

 

Nonnopipo

Continua a leggere

Telegram

Facebook

Ultimi Articoli

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: