Ciá sü curagg. Quanti erur Dialetto

“Cià, sü curagg, stamatina i büti post la cantina”
Quanti volti l’avrò di, ma m’ ho sempar fermá un minüt prima par cercà un po’ da voia.
Al bèll l’è che n’ ho mai truà mia!!
Parchè, disumal tra da nün, i vöri véss franch ‘mè ‘l cadenasc dla Pupular: l’ è propi un lavur da marlatás dla testa fin ai pé, e dopu una smana l’è ancura tütt ingarbüiá pègg da prima.
Peró incö, una volta sü dal lètt da bun ura, ciapi sü tütt l’armamentari e im büti in viá a caciá a post trent’ ani da disurdin.
E quand ti sè lì d’ impartí che ti lauri ‘mè ‘n negar, ti pensi a tanti robi, cume al temp ch’ l’è passá e l’è scrivü la to storia: bèla o brüta ch’a sia, la sará sempar un toch dla to vita…
…ma…sti ‘tent cus i son truá intrament….

Quanti erur int la mè vita, stüpidadi da giuventü,
quanti erur sensa n’ acorgiam par dí dopu “la fó pü”.

Ma sa sbaglia anca da grand, cun sü i spali l’esperiensa,
quand dal temp par rimediá ti pudrissi restá sensa.

Son padron d’un gran negossi dua ‘s venda l’incertessa,
ben in vista sü ‘na scaffal propi in fianch l’ insicüressa…

…e li renta ghè un muntón da speransi sbatá via,
i a sistemi int i tirètt…’tant da sògn urmai ‘gh nè mia.

Peró ‘dèss, a pensagh ben sbati mia tütt int al foss!!
i ricord, cui püssè car, i mi a cüsi ben indoss…

…la famiglia, tüti i mè amiss, la mè infansia e l’alegria,
son sicür da mia sbagliam, mai nissün ‘m i a porta via.

Ma…cus l’ è ca spunta fora…la par tèra in cul canton??
l’ è un sachètt tütt impuvrá tütt fai sü int un fugnón…

…i ma sbassi…fó gió la puvra…un bufón…la vula via…
…la düèrdi dasi dasi…ma i mè öcc i crédan mia…

che emussión, al sangh as gèla…l’è ‘na maia dal Nuara!!!
ooohh Signur l’è ‘na reliquia, bèla cume un’ alba ciara…

…i la guardi, i mè öcc i lüsan e am vegna un po’ al magón…
…i sto fèrmu… im movi mia…e sa staca un lacrimón,

ch’ al finissa la só cursa propi in scima a cula cruss,
propi dzura la scüdètt in dua ‘l bianch al va ‘ntal russ.

Dèss la slarghi par guardala, l’è insí bèla l’è puesia!!
l’è la mè secunda pèll, duvrí massam par purtamla via.

Cun al durs dla man sinistra süghi i righi dla memoria…
…im na vó, la ghigna spurca…ma l’è tüta un’ altra storia.

Forsa Nuara tüta la vita

Nonnopipo


Novara perchè è la mia città, il Novara calcio perchè è la squadra della mia città, il dialetto perchè se il futuro è una porta il passato è la chiave per aprirla. Forsa Nuara tüta la vita.

Lascia un commento

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: